Có gần 20 căn nhà, Quang Hà sống thế nào trong biệt thự 20 tỉ đồng?

Không gian sống 20 tỉ của Quang Hà. Ảnh: NSCC
Không gian sống 20 tỉ của Quang Hà. Ảnh: NSCC
Không gian sống 20 tỉ của Quang Hà. Ảnh: NSCC
Lên top