Có đăng ký địa chỉ kinh doanh là nhà tập thể, chung cư được không?

Lên top