Có cơ chế “gỡ khó” cho nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội Bộ Công an 282 Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: C.N
Nhà ở xã hội Bộ Công an 282 Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: C.N
Nhà ở xã hội Bộ Công an 282 Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: C.N
Lên top