Có cần nới thời gian sở hữu bất động sản cho người nước ngoài?

Đề xuất nới thời gian sở hữu BĐS cho người nước ngoài, hút giới siêu giàu. 
Ảnh: C.N
Đề xuất nới thời gian sở hữu BĐS cho người nước ngoài, hút giới siêu giàu. Ảnh: C.N
Đề xuất nới thời gian sở hữu BĐS cho người nước ngoài, hút giới siêu giàu. Ảnh: C.N
Lên top