Có bịt hết được các “khe hở” về né thuế trong mua bán bất động sản?

Người dân làm thủ tục kê khai thuế tại Cục Thuế TPHCM.
Người dân làm thủ tục kê khai thuế tại Cục Thuế TPHCM.
Người dân làm thủ tục kê khai thuế tại Cục Thuế TPHCM.
Lên top