Có biên lai nộp thuế sẽ được miễn tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ?

Biên lai nộp thuế hàng năm không quyết định việc có được miễn tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ. Đồ họa: M.H
Biên lai nộp thuế hàng năm không quyết định việc có được miễn tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ. Đồ họa: M.H
Biên lai nộp thuế hàng năm không quyết định việc có được miễn tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ. Đồ họa: M.H
Lên top