Có bị mất quyền sở hữu nếu vợ hoặc chồng một mình đứng tên sổ đỏ?

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng.
Ảnh: LĐO.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Ảnh: LĐO.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Ảnh: LĐO.
Lên top