Có bắt buộc sửa sổ đỏ khi đổi sang Căn cước công dân gắn chíp?

Thông tin của chủ sở hữu được ghi tại trang 1 của sổ đỏ. Ảnh: LĐO
Thông tin của chủ sở hữu được ghi tại trang 1 của sổ đỏ. Ảnh: LĐO
Thông tin của chủ sở hữu được ghi tại trang 1 của sổ đỏ. Ảnh: LĐO
Lên top