Có 108 dự án chung cư xảy ra tranh chấp

Tranh chấp giữa khách hàng và chủ đầu tư ngày càng nhiều (ảnh minh họa). Ảnh: PV
Tranh chấp giữa khách hàng và chủ đầu tư ngày càng nhiều (ảnh minh họa). Ảnh: PV
Tranh chấp giữa khách hàng và chủ đầu tư ngày càng nhiều (ảnh minh họa). Ảnh: PV
Lên top