Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có 1 tỷ ai dám mơ ước căn hộ ven Hồ Tây?