Có 1 tỉ ai dám mơ ước căn hộ ven Hồ Tây?

D’. Le Roi Soleil hội tụ đầy đủ các ưu điểm về vị thế hiếm hoi cũng như giá trị sinh lời.
D’. Le Roi Soleil hội tụ đầy đủ các ưu điểm về vị thế hiếm hoi cũng như giá trị sinh lời.