Chuyên gia chỉ cách để nhận biết dự án "ma", sốt đất ảo

Hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương cần được xem xét một cách kỹ lưỡng. Ảnh: Cao Nguyên
Hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương cần được xem xét một cách kỹ lưỡng. Ảnh: Cao Nguyên
Hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương cần được xem xét một cách kỹ lưỡng. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top