Chung cư phía nam Hà Nội: Giá mềm có hút được khách?