Chung cư, nhà cao tầng Hà Nội có nguy hiểm không khi động đất liên tục?

Lên top