Chung cư mọc lên dày đặc trên đất công nghiệp nội đô Hà Nội: Đường không tắc mới lạ!