Chung cư mãi không cấp sổ hồng: Cần xử lý trách nhiệm của các chủ đầu tư

Việc làm, đời sống của người lao động đang rất khó khăn trước đợt bùng phát thứ 2 của dịch COVID-19, rất cần gói hỗ trợ thứ 2 sau gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: văn nguyễn
Việc làm, đời sống của người lao động đang rất khó khăn trước đợt bùng phát thứ 2 của dịch COVID-19, rất cần gói hỗ trợ thứ 2 sau gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: văn nguyễn
Việc làm, đời sống của người lao động đang rất khó khăn trước đợt bùng phát thứ 2 của dịch COVID-19, rất cần gói hỗ trợ thứ 2 sau gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: văn nguyễn
Lên top