Chung cư HHB Tân Tây Đô: Hàng loạt vi phạm PCCC, chủ đầu tư thiếu trách nhiệm?

Chung cư HHB Tân Tây Đô (huyện Đan Phượng, Hà Nội) vẫn chưa khắc phục nhiều lỗi vi phạm PCCC. Ảnh: PV
Chung cư HHB Tân Tây Đô (huyện Đan Phượng, Hà Nội) vẫn chưa khắc phục nhiều lỗi vi phạm PCCC. Ảnh: PV
Chung cư HHB Tân Tây Đô (huyện Đan Phượng, Hà Nội) vẫn chưa khắc phục nhiều lỗi vi phạm PCCC. Ảnh: PV
Lên top