Chung cư giãn dân tại Long Biên: Đẹp, rộng nhưng vẫn "thiếu hơi người"

Lên top