Chung cư giá rẻ không có thiết chế, ma chay hiếu hỉ dân biết kêu ai

Nhiều căn hộ của chung cư Blue House bị nứt nẻ, thấm dốt.
Nhiều căn hộ của chung cư Blue House bị nứt nẻ, thấm dốt.
Nhiều căn hộ của chung cư Blue House bị nứt nẻ, thấm dốt.
Lên top