Chung cư F.Home Đà Nẵng: Dân đội mưa đòi tiền và sổ hồng

Chung cư F.Home Đà Nẵng - nơi dân đội mưa đòi tiền và sổ hồng. Ảnh: PĐ.
Chung cư F.Home Đà Nẵng - nơi dân đội mưa đòi tiền và sổ hồng. Ảnh: PĐ.
Chung cư F.Home Đà Nẵng - nơi dân đội mưa đòi tiền và sổ hồng. Ảnh: PĐ.
Lên top