Chung cư cũ Thổ Quan xuống cấp: Cư dân vẫn băn khoăn vấn đề cải tạo mới

Lên top