Chung cư Bảo Sơn Complex ở TP Vinh: Chủ đầu tư và cư dân tiếp tục tranh cãi

Chung cư Bảo Sơn Complex tại 126 Nguyễn Sỹ Sách-TP Vinh. Ảnh: TT
Chung cư Bảo Sơn Complex tại 126 Nguyễn Sỹ Sách-TP Vinh. Ảnh: TT
Chung cư Bảo Sơn Complex tại 126 Nguyễn Sỹ Sách-TP Vinh. Ảnh: TT
Lên top