Chung cư bán cắt lỗ: Có nên mua thời điểm này không?

TS Đinh Thế Hiển cho rằng bất động sản mới chớm giảm, ít nhất trong vòng 3 tháng tới giá sẽ chưa thể tăng, thậm chí còn giảm thêm nên người mua không nên vội vàng. Ảnh: Cao Huân
TS Đinh Thế Hiển cho rằng bất động sản mới chớm giảm, ít nhất trong vòng 3 tháng tới giá sẽ chưa thể tăng, thậm chí còn giảm thêm nên người mua không nên vội vàng. Ảnh: Cao Huân
TS Đinh Thế Hiển cho rằng bất động sản mới chớm giảm, ít nhất trong vòng 3 tháng tới giá sẽ chưa thể tăng, thậm chí còn giảm thêm nên người mua không nên vội vàng. Ảnh: Cao Huân
Lên top