Chuẩn bị tốt cho nhà cửa tránh bão lũ

Nhà nổi chống bão lũ ở Việt Nam. Nguồn: Đề tài nghiên cứu sinh viên ĐH Bách Khoa TP.HCM
Nhà nổi chống bão lũ ở Việt Nam. Nguồn: Đề tài nghiên cứu sinh viên ĐH Bách Khoa TP.HCM
Nhà nổi chống bão lũ ở Việt Nam. Nguồn: Đề tài nghiên cứu sinh viên ĐH Bách Khoa TP.HCM
Lên top