Đại Hội Đồng Cổ Đông Văn Phú - Invest:

Chuẩn bị nguồn lực để bứt phá khi thị trường hồi phục

Chủ tịch VPI- ông Tô Như Toàn cho biết định hướng của công ty sẽ là bất động sản
đô thị và nhà ở. Nguồn: Văn Phú - Invest
Chủ tịch VPI- ông Tô Như Toàn cho biết định hướng của công ty sẽ là bất động sản đô thị và nhà ở. Nguồn: Văn Phú - Invest
Chủ tịch VPI- ông Tô Như Toàn cho biết định hướng của công ty sẽ là bất động sản đô thị và nhà ở. Nguồn: Văn Phú - Invest
Lên top