Chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Kosy đã bán hết lô đất tại Dự án Cầu Gồ

Lên top