Chưa được giao đất, chủ đầu tư đã bán đất trái phép

Tại đất dự án, mặc dù mới chỉ được giao đất, chưa được phép bán nhưng chủ đầu tư đã phân lô bán nền cho người dân, có trường hợp công trình xây dựng đã hoàn thiện, có người ở. Ảnh: Thông Chí
Tại đất dự án, mặc dù mới chỉ được giao đất, chưa được phép bán nhưng chủ đầu tư đã phân lô bán nền cho người dân, có trường hợp công trình xây dựng đã hoàn thiện, có người ở. Ảnh: Thông Chí
Tại đất dự án, mặc dù mới chỉ được giao đất, chưa được phép bán nhưng chủ đầu tư đã phân lô bán nền cho người dân, có trường hợp công trình xây dựng đã hoàn thiện, có người ở. Ảnh: Thông Chí