Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà: Quy hoạch không có nghĩa hợp thức hóa những chuyện sai

Tỉnh Khánh Hoà đang khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch để khắc phục những sai phạm về đất đai những nhiệm kỳ trước đây. Ảnh: Phương Linh
Tỉnh Khánh Hoà đang khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch để khắc phục những sai phạm về đất đai những nhiệm kỳ trước đây. Ảnh: Phương Linh
Tỉnh Khánh Hoà đang khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch để khắc phục những sai phạm về đất đai những nhiệm kỳ trước đây. Ảnh: Phương Linh
Lên top