Chủ tịch Tập đoàn GFS nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ông Phạm Thành Công - Chủ tịch Tập đoàn GFS - vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: P.V
Ông Phạm Thành Công - Chủ tịch Tập đoàn GFS - vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: P.V