Chủ tịch HĐQT TNG Holdings Vietnam nhận bằng khen của UBTW MTTQ Việt Nam

Chủ tịch HĐQT TNG Holdings Vietnam Nguyễn Thị Nguyệt Hường (đứng giữa) nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Chủ tịch HĐQT TNG Holdings Vietnam Nguyễn Thị Nguyệt Hường (đứng giữa) nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Chủ tịch HĐQT TNG Holdings Vietnam Nguyễn Thị Nguyệt Hường (đứng giữa) nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Lên top