Chủ tịch Hà Nội nói bỏ lỡ một cơ hội quy hoạch hai bên sông Hồng từ 2017

Chủ tịch Hà Nội giải trình trước HĐND ngày 6.7. Ảnh: Quý Mai
Chủ tịch Hà Nội giải trình trước HĐND ngày 6.7. Ảnh: Quý Mai
Chủ tịch Hà Nội giải trình trước HĐND ngày 6.7. Ảnh: Quý Mai
Lên top