Chủ dự án nhà ở bị khách hàng khởi kiện ra tòa

Chủ dự án nhà ở xã hội HQC Plaza (huyện Bình Chánh) bị cư dân kiện ra tòa, do không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở. Ảnh BD.
Chủ dự án nhà ở xã hội HQC Plaza (huyện Bình Chánh) bị cư dân kiện ra tòa, do không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở. Ảnh BD.
Chủ dự án nhà ở xã hội HQC Plaza (huyện Bình Chánh) bị cư dân kiện ra tòa, do không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở. Ảnh BD.
Lên top