Khu đô thị Đồng Sơn (Vĩnh Phúc):

Chủ đầu tư xẻ đất dự án đem bán

Khu đất được quy hoạch làm công trình công cộng, cây xanh... được Công ty Hữu Sinh chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác, xây dựng trái phép. Ảnh: T.N
Khu đất được quy hoạch làm công trình công cộng, cây xanh... được Công ty Hữu Sinh chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác, xây dựng trái phép. Ảnh: T.N
Khu đất được quy hoạch làm công trình công cộng, cây xanh... được Công ty Hữu Sinh chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác, xây dựng trái phép. Ảnh: T.N
Lên top