Chủ đầu tư và nhà phân phối tranh chấp, khách hàng bị làm "con tin"

Khu đô thị Phú Gia Compound xuất hiện tình trạng mất an ninh trật tự. Ảnh: Hữu Long
Khu đô thị Phú Gia Compound xuất hiện tình trạng mất an ninh trật tự. Ảnh: Hữu Long
Khu đô thị Phú Gia Compound xuất hiện tình trạng mất an ninh trật tự. Ảnh: Hữu Long
Lên top