Chủ đầu tư hợp đồng 2 dự án BT tại Khánh Hòa lên tiếng

Dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia ở phía bắc TP Nha Trang.
Dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia ở phía bắc TP Nha Trang.
Dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia ở phía bắc TP Nha Trang.
Lên top