Chủ đầu tư hai tòa nhà “dát vàng” ở Đà Nằng trình phương án khắc phục

Tổ hợp khách sạn và căn hộ P.A Tower đường Như Nguyệt "dát vàng" trái phép gây chói mắt người đi đường. Ảnh: Thùy Trang
Tổ hợp khách sạn và căn hộ P.A Tower đường Như Nguyệt "dát vàng" trái phép gây chói mắt người đi đường. Ảnh: Thùy Trang
Tổ hợp khách sạn và căn hộ P.A Tower đường Như Nguyệt "dát vàng" trái phép gây chói mắt người đi đường. Ảnh: Thùy Trang
Lên top