Chủ đầu tư giữ phí bảo trì chung cư gần 10 năm, dân mắc kẹt đủ đường

Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang (Khánh Hòa) giữ phí bảo trì chung cư gần 10 năm không chịu trả. Ảnh: H.L
Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang (Khánh Hòa) giữ phí bảo trì chung cư gần 10 năm không chịu trả. Ảnh: H.L
Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang (Khánh Hòa) giữ phí bảo trì chung cư gần 10 năm không chịu trả. Ảnh: H.L
Lên top