Chủ đầu tư chây ì phí bảo trì chung cư: Thẳng thừng cưỡng chế

Tranh chấp phí bảo trì diễn ra dai dẳng tại nhiều chung cư. Ảnh minh họa: LDO.
Tranh chấp phí bảo trì diễn ra dai dẳng tại nhiều chung cư. Ảnh minh họa: LDO.
Tranh chấp phí bảo trì diễn ra dai dẳng tại nhiều chung cư. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top