Chủ đầu tư “bẻ kèo”, người dân nguy cơ mất hàng nghìn lô đất

Người dân lao đao khi chủ đầu tư hoãn không thời hạn việc giao sổ đỏ cho hàng nghìn lô đất.
Người dân lao đao khi chủ đầu tư hoãn không thời hạn việc giao sổ đỏ cho hàng nghìn lô đất.
Người dân lao đao khi chủ đầu tư hoãn không thời hạn việc giao sổ đỏ cho hàng nghìn lô đất.
Lên top