Chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng bằng cách nào?

Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng được kỳ vọng sẽ giúp tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Ảnh: T.Hiếu
Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng được kỳ vọng sẽ giúp tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Ảnh: T.Hiếu
Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng được kỳ vọng sẽ giúp tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Ảnh: T.Hiếu
Lên top