Chờ mòn mỏi gần 20 năm vẫn chưa nhận được đất

Gần 20 năm, Khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát Lái vẫn bị bỏ hoang lãng phí, người mua vẫn mòn mỏi chờ nhận đất. Ảnh: Bảo Chương
Gần 20 năm, Khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát Lái vẫn bị bỏ hoang lãng phí, người mua vẫn mòn mỏi chờ nhận đất. Ảnh: Bảo Chương
Gần 20 năm, Khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát Lái vẫn bị bỏ hoang lãng phí, người mua vẫn mòn mỏi chờ nhận đất. Ảnh: Bảo Chương
Lên top