Cho chính quyền mượn đất làm trụ sở rồi... mất?

Bà Đinh Thị Anh trao đổi với phóng viên tại gia đình. Ảnh: P.V
Bà Đinh Thị Anh trao đổi với phóng viên tại gia đình. Ảnh: P.V
Bà Đinh Thị Anh trao đổi với phóng viên tại gia đình. Ảnh: P.V
Lên top