Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chính thức khánh thành quần thể du lịch 7.000 tỉ đồng FLC Quy Nhơn