Chính thức bãi bỏ hàng loạt thủ tục liên quan phát triển đô thị

Nhiều thủ tục liên quan phát triển đô thị được Bộ Xây dựng bãi bỏ. Ảnh: Cao Nguyên
Nhiều thủ tục liên quan phát triển đô thị được Bộ Xây dựng bãi bỏ. Ảnh: Cao Nguyên
Nhiều thủ tục liên quan phát triển đô thị được Bộ Xây dựng bãi bỏ. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top