Chính quyền xã phủ nhận "bảo kê" sai phạm đất: "Sai đến đâu, xử lý đến đó"

Lên top