Chính quyền Đà Nẵng sai phạm gì khi chuyển nhượng 52 nhà đất công sản?

Nhà 73 Nguyễn Thái Học là một trong số 4 nhà đất công sản được Đà Nẵng bán nhanh chóng không thông qua đấu giá.
Nhà 73 Nguyễn Thái Học là một trong số 4 nhà đất công sản được Đà Nẵng bán nhanh chóng không thông qua đấu giá.
Nhà 73 Nguyễn Thái Học là một trong số 4 nhà đất công sản được Đà Nẵng bán nhanh chóng không thông qua đấu giá.
Lên top