Chiêu trò trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung

Một số doanh nghiệp đã dùng nhiều chiêu trò biến đất công thành "đất ông". Ảnh: Huân Cao
Một số doanh nghiệp đã dùng nhiều chiêu trò biến đất công thành "đất ông". Ảnh: Huân Cao
Một số doanh nghiệp đã dùng nhiều chiêu trò biến đất công thành "đất ông". Ảnh: Huân Cao
Lên top