Chiêu trò cài “chim mồi” giao dịch mua bán giả để tăng sốt đất, sốt nhà

Một số trường hợp đã có sự móc nối, tiếp tay, “chống lưng” của cán bộ cơ sở. Ảnh Cao Nguyên.
Một số trường hợp đã có sự móc nối, tiếp tay, “chống lưng” của cán bộ cơ sở. Ảnh Cao Nguyên.
Một số trường hợp đã có sự móc nối, tiếp tay, “chống lưng” của cán bộ cơ sở. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top