Chi tiết thủ tục hợp thửa đất theo quy định

Các mảnh đất hợp thửa thuộc cùng chủ sở hữu, nếu không thì cần chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước khi hợp thửa. Ảnh minh họa: LĐO
Các mảnh đất hợp thửa thuộc cùng chủ sở hữu, nếu không thì cần chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước khi hợp thửa. Ảnh minh họa: LĐO
Các mảnh đất hợp thửa thuộc cùng chủ sở hữu, nếu không thì cần chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước khi hợp thửa. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top