Chi tiết thủ tục chuyển nhượng chung cư chưa có sổ hồng

Trong trường hợp chung cư chưa có sổ hồng, chủ sở hữu vẫn có thể chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Ảnh: Lan Nhi
Trong trường hợp chung cư chưa có sổ hồng, chủ sở hữu vẫn có thể chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Ảnh: Lan Nhi
Trong trường hợp chung cư chưa có sổ hồng, chủ sở hữu vẫn có thể chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Ảnh: Lan Nhi
Lên top